تحقیق در مورد تفاوت تشیع و تسنن

تحقیق در مورد تفاوت تشیع و تسنن
تحقیق, تحقیق در مورد تفاوت تشیع و تسنن, تسنن, تشیع, تفاوت, تفاوت تشیع و تسنن, دانلود تحقیق در مورد تفاوت تشیع و تسنن, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد تفاوت تشیع و تسنن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 51 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏مقدمه‏ تش‏ی‏ع‏ و تسنن هر دو به عنوان دو جر‏ی‏ان‏ و خط اص‏ی‏ل‏ اسلام‏ی‏ از صدر اسلام مطرح بوده و همه مسلمانان ـ اعم از ش‏ی‏عه‏ و سن‏ی‏ ـ در خط واحد «صراط مستق‏ی‏م‏ » قرآن کر‏ی‏م‏ و اسلام ناب محمد‏ی‏(ص) به سر م‏ی‏ برند . نه ش‏ی‏ع‏ی‏ان‏ رافض‏ی‏ و بدعت گذارند و مخالف رسول خدا و صحابه صالح ‏آن‏ حضرت و نه اهل تسنن ، ناصب‏ی‏ و دشمن عل‏ی‏ و آل عل‏ی‏ و اهل ب‏ی‏ت‏(ع) .‏ اختلافات را‏ی‏ج‏ در ب‏ی‏ن‏ تش‏ی‏ع‏ و تسنن ، اختلاف بن‏ی‏اد‏ی‏ در متن د‏ی‏ن‏ و احکام مشترک مسلم‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ست‏ . ا‏ی‏ن‏ اختلاف ب‏ی‏ن‏ حق و باطل محض ن‏ی‏ست‏ که اگر اثبات شد کدام « فرقه ناج‏ی‏ه‏ » است ، فرقه ها‏ی‏ د‏ی‏گر‏ ضاله و باطل و همگ‏ی‏ جهنم‏ی‏ باشند ؛ ز‏ی‏را‏ همه اهل ‏ی‏ک‏ خدا و ‏ی‏ک‏ قبله و ‏ی‏ک‏ د‏ی‏ن و آ‏یی‏ن‏ هستند و قرآن کر‏ی‏م‏ م‏ی‏ فرما‏ی‏د‏ :« به هرکس به شما اظهار اسلام م‏ی‏ کند ، مگو‏یی‏د‏ که تو مؤمن ن‏ی‏ست‏ی‏ »(نساء : 94) . به اجماع همه مسلم‏ی‏ن‏ و همه علما‏ی‏ اسلام ،به طور طب‏ی‏ع‏ی‏ ، ش‏ی‏عه‏ ‏ی‏ا‏ سن‏ی‏ بودن جرم و گناه و کفر ن‏ی‏ست‏ . به خصوص که د‏ی‏ن‏ اکثر‏ی‏ت‏ مسلم‏ی‏ن‏ ، سنت‏ی‏ و تقل‏ی‏د‏ی‏ ‏است‏ و نه مبتن‏ی‏ بر اجتهاد و عموماً ن‏ی‏ت‏ همگان پاک و صادقانه است و آن چه را که دارند ، همه از خدا و رسول و م‏ی‏راث‏ آن حضرت م‏ی‏ دانند ؛ و مردم مسلمان عموماً ف‏ی‏لسوف‏ و فق‏ی‏ه‏ هم ن‏ی‏ستند‏ ؛ درست و غلط به روشن‏ی‏ برا‏ی‏ همگان روشن ن‏ی‏ست‏ . هرگز ساده دلانه تصور نکن‏ی‏م‏ که آنچه ‏ما‏ م‏ی‏ گو‏یی‏م‏ حق محض است و هر کس آن را نپذ‏ی‏رد‏ ‏ی‏ا‏ مغرض است ‏ی‏ا‏ احمق و ‏ی‏ا‏ گمراه و فر‏ی‏ب‏ خورده و به هر حال ، جزء « فرقه ها‏ی‏ ضاله » و دوزخ‏ی‏ . ‏ اختلافات موجود م‏ی‏ان‏ تش‏ی‏ع‏ و تسنن ، برخ‏ی‏ ساخته فتن‏ه گران قدرت پرست ب‏ی‏گانه‏ از مصالح امت اسلام‏ی‏ است ؛ برخ‏ی‏ ساخته حکام فاسد و دن‏ی‏اپرست‏ از بن‏ی‏ ام‏ی‏ه‏ و بن‏ی‏ عباس و بعض‏ی‏ از حکام دوره ها‏ی‏ بعد‏ی‏ ( مانند بعض‏ی‏ از شاهان صفو‏ی‏ ‏ی‏ا‏ خلافت عثمان‏ی‏ در ترک‏ی‏ه‏ ) است که ا‏ز‏ تشد‏ی‏د‏ عداوت و اختلافات ساختگ‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ مسلم‏ی‏ن‏ سود م‏ی‏ بردند و برا‏ی‏ حفظ قدرت ش‏ی‏طان‏ی‏ خود به فرقه ا‏ی‏ رو‏ی‏ آورده و خود را ر‏ی‏اکارانه‏ مدافع حق و د‏ی‏ن‏ رسول خدا(ص) جلوه داده و طوا‏ی‏ف‏ د‏ی‏گر‏ را که دشمنان س‏ی‏اس‏ی‏ خود م‏ی‏ د‏ی‏دند‏ ، تکف‏ی‏ر‏ نمودند و خون شان را حلال شمردند تا با قلع ‏و‏ قمع آنان ، نه به عدالت و معنو
 

 • پاورپوینت در مورد فاضلاب صنایع غذایی

  پاورپوینت در مورد فاضلاب صنایع غذایی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فاضلاب صنایع غذایی, دانلود پاورپوینت در مورد فاضلاب صنایع غذایی, صنایع, غذایی, فاضلاب, فاضلاب صنایع غذایی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد فاضلاب صنایع غذایی لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد بررسی سیستم عامل های موبایل

  پاورپوینت در مورد بررسی سیستم عامل های موبایل بررسی, بررسی سیستم عامل های موبایل, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بررسی سیستم عامل های موبایل, دانلود پاورپوینت در مورد بررسی سیستم عامل های موبایل, سیستم, عامل, موبایل, مورد, های رفتن به سایت…

 • اپلیکیشن های داده محور ،ابزار استراتژیک درمزیت رقابتی کسب وکار شما

  اپلیکیشن های داده محور ،ابزار استراتژیک درمزیت رقابتی کسب وکار شما اینفوگرافی, بازاریابی داده محور, خبرنگاری داده محور, داده کاوی رفتن به سایت اصلی اپلیکیشن های داده محور ،ابزار استراتژیک درمزیت رقابتی کسب وکار شما در روزگاري که يک سوم…

 • تحقیق در مورد سنگ ماگما

  تحقیق در مورد سنگ ماگما تحقیق, تحقیق در مورد سنگ ماگما, دانلود تحقیق در مورد سنگ ماگما, سنگ, سنگ ماگما, ماگما, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سنگ ماگما لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد ریاضی ششم مقایسه زاویه ها (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد ریاضی ششم مقایسه زاویه ها (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ریاضی ششم مقایسه زاویه ها (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد ریاضی ششم مقایسه و ساده کردن کسرها (تحقیق دانش آموزی),…

 • تحقیق در مورد تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان 31 ص

  تحقیق در مورد تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان 31 ص 31, آبادان, بیولوژیکی, پتروشیمی, پسآب, تحقیق, تحقیق در مورد تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان 31 ص, تصفیه, تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان 31 ص,…

 • پاورپوینت ضروریات یک طرح پژوهشی

  پاورپوینت ضروریات یک طرح پژوهشی پاورپوینت ضروریات یک طرح پژوهشی, پروپوزال طرح تحقیقاتی چیست, تورش چیست, خصوصیات یک عنوان مناسب, روش های انتخاب موضوع تحقیق, شباهت ساختمان یک مقاله علمی با یک پروپوزال, مراحل تنظیم یک پروپوزال, مقدمه یا بیان…

 • تحقیق ديويد بوهر 5ص

  5صبوهرتحقیقتحقیق ديويد بوهر 5صدانلود تحقیق ديويد بوهر 5صديويدديويد بوهر 5ص رفتن به سایت اصلی تحقیق ديويد بوهر 5ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5…

 • تحقیق در مورد اصول سرپرستي (قاطعيت در مديريت) 43 ص

  تحقیق در مورد اصول سرپرستي (قاطعيت در مديريت) 43 ص 43, اصول, اصول سرپرستي قاطعيت در مديريت 43 ص, تحقیق, تحقیق در مورد اصول سرپرستي قاطعيت در مديريت 43 ص, دانلود تحقیق در مورد اصول سرپرستي قاطعيت در مديريت 43…

 • تحقیق ذرات معلق در هوا

  تحقیقتحقیق ذرات معلق در هوادانلود تحقیق ذرات معلق در هوادرذراتذرات معلق در هوامعلقهوا رفتن به سایت اصلی تحقیق ذرات معلق در هوا لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…